ZNALEKON, s.r.o. od roku 1998 vypracovala už viac ako 1000 znaleckých posudkov v oblasti ohodnotenia podnikov.

Našimi zákazníkmi sa stali okrem iných aj tieto spoločnosti:

Bučina, a.s. Zvolen
Fun Rádio, a.s.
Hamé Slovakia, a.s. Stupava
Johnson Controls Int., s.r.o. Bratislava
KK Company, s.r.o. Vlkanová
KPMG Bratislava
ŽSR, š.p. Bratislava

Kúpele Korytnica
Kúpele Lúčky
Kúpele Sliač
Kúpele Štrbské pleso
Kúpele Turčianske Teplice
NCHZ, a.s. Nováky
Penta Group, a.s. Bratislava

Rádio Express, a.s. Bratislava
SPP, a.s. Bratislava
St. Nicolaus, a.s. Liptovský Mikuláš
Stredoslovenské žriedla, a.s. Martin
STS Markíza, s.r.o. Záhorská Bystrica
VSŽ, a.s. Košice
ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom