Vitajte na našej stránke!

ZNALEKON, s.r.o. je od roku 1998 zapísaná ako znalecká organizácia v druhom odstavci Zoznamu znaleckých ústavov a iných pracovísk Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, čím je oprávnená k vykonávaniu znaleckej činnosti v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Za relatívne krátku dobu svojej činnosti sme dosiahli jednu z popredných pozícií v oblasti ohodnocovania podnikov a stihli sme si vybudovať renomé serióznej a vysoko odborne kvalifikovanej spoločnosti.

Oceňovanie a ohodnotenie podnikov možno označiť ako hlavné poslanie spoločnosti, preto sa zúčastňujeme odborných seminárov.