ZNALEKON, s.r.o. je od roku 1998 zapísaná ako znalecká organizácia v druhom odstavci Zoznamu znaleckých ústavov a iných pracovísk Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, čím je oprávnená k vykonávaniu znaleckej činnosti v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.
Za obdobie svojej činnosti počas ktorej sme dosiahli jednu z popredných pozícií v oblasti ohodnocovania podnikov a stihli sme si vybudovať renomé serióznej a vysoko odborne kvalifikovanej spoločnosti sme vypracovali viac ako 1000 znaleckých posudkov pre rôzne právne úkony.

Oceňovanie a ohodnotenie podnikov možno označiť ako hlavné poslanie spoločnosti, preto sa zúčastňujeme odborných seminárov.

Odbornú literatúru aplikujeme do znaleckých posudkov a rozširujeme okruh vlastných ako aj externých spolupracovníkov.

Znalecký kolektív:

  • Ing. Ján Piško znalec z odboru Ekonómia a manažment, Odvetvie Kontroling, Financie
  • Ing. Miroslav Loukotka znalec z odboru Stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností
  • Ing. Pavel Paholik znalec odboru Elektrotechnika, odhad hodnoty softvéru, hardvéru a el. zariadení
  • Ing. Ľubica Gajdošová ekonomická inžinierka
  • Ing. Radovan Piško ekonomický inžinier
  • Barbara Pišková CIMA, Harvard summer school