Sídlo spoločnosti:
ZNALEKON s.r.o.
Internátna č. 18
974 04 Banská Bystrica

Kancelária:
Špania Dolina č.127

0905 348 796 – konateľ
0908 333 111

E-mail: znalekon@gmail.com